POZOSTAŁE ODPADY 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), powszechnie nazywany też „elektrośmieciami” to urządzenia zasilane prądem lub bateriami, z których już nie korzystamy, których chcemy się pozbyć lub zastąpić nowymi. Zaliczamy do nich: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, mp4, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty.

Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać do pojemnika razem z innymi odpadami. Są to odpady, które zanieczyszczają środowisko, ponieważ zawierają wiele szkodliwych i toksycznych substancji, takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom.

Każde urządzenie elektryczne i elektroniczne posiada znaczek, który oznacza, że takiego urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemnika na odpady.

Wyrzucając elektrośmieci do pojemnika na odpady nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo. Od 29 lipca 2005 r. obowiązuje bowiem ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zgodnie z którą wyrzucanie zużytego sprzętu do zwykłego kosza, lasu lub innego nieodpowiedniego miejsca zagrożone jest karą.

Elektrośmieci mogą być demontowane wyłącznie w specjalistycznych zakładach przetwarzania.