AktualnościAKCJA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

Informujemy, że wszystkie inne elektroodpady takie jak: sprzęt radiowy i telewizyjny, komputery, monitory, drukarki, żelazka, odkurzacze itp., każdy sprzęt zasilany na prąd i baterie można dostarczać do punktów zbiórek stacjonarnych

 • 15 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00
  ul. Jana Pawła II (parking)
  Rynek

Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informuje, że akcja „Wywalamy graty z chaty”, która rozpocznie się od 25.03 - 10.04, będzie ostatnią akcją zbiórki wielkogabarytów, organizowaną przez Urząd Miasta Wałbrzycha.
Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha w dalszym ciągu są zobowiązani do przekazywania odpadów wielkogabarytowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej lub przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Ponadto odpady wielkogabarytowe mieszkańcy winni dostarczać na PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt.

Informujemy jednocześnie, że nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, dot. pozbywania się odpadów wielkogabarytowych w sposób niezgodny z regulaminem, podlegać będzie karze grzywny na podstawie art. 10 ust 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 • Marzec 2019 r.
  "WYWALAMY GRATY Z CHATY"
  Akcja Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
  Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Miło nam poinformować, że Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wałbrzych za 2017 rok

PLIK DO POBRANIA:


Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2017 r.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Wałbrzych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych”, Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż trwa nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych, które będą realizowane w przyszłym roku.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wałbrzych za 2016 rok

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. w: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, dokonuje się analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY WAŁBRZYCH - 2015 r.

Na podstawie art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. w: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), dokonuje się analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


APLIKACJA KIEDY WYWÓZ
Harmonogram wywozu odpadów teraz także w telefonie

Od 1 września harmonogram wywozu odpadów w Wałbrzychu jest dostępny także za pośrednictwem aplikacji na smartfony Kiedy Wywóz. Darmowa aplikacja pozwala na łatwy i szybki dostęp do aktualnych danych, przedstawionych w przejrzysty i czytelny sposób.  


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WAŁBRZYCH -2014 r.


   Pozostałe wiadomości

»


 

stat4u