Aktualności

Od 1 stycznia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 27,00 zł za 1 osobę miesięcznie za odpady segregowane. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 54,00 zł za 1 osobę miesięcznie.

 ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.
58-304 Wałbrzych ul. Piasta 16 
tel.: 074 843-42-20 sekretariat, 847-84-75 - odpady komun.; 848-83-83 odpady przemysłowe 
fax: 074 848-29-60 
e-mail: sekretariat.alba-ds@alba.com.pl
NIP: 886-23-70-
55

Numery telefonów

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tel. służbowy

e-mail służbowy

Dział Obsługi Klienta

Dział Obsługi Klienta

Dział Obsługi Klienta

074 847 84 75

sekretariat.alba@alba.com.pl

Dział Odpadów Komunalnych

Dział Odpadów Komunalnych

Dział Odpadów Komunalnych

074 847-84-75

leszek.rzemyk@alba.com.pl

Dział Odpadów Przemysłowych

Dział Odpadów Przemysłowych Dział Odpadów Przemysłowych

074 848-83-83

jerzy.warsiewicz@alba.com.pl

 


Informacja o deklaracjach

Informujemy, iż w przypadku zawieszenia bądź zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości bądź potrzeby zmniejszenia liczby lub pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych na czas pandemii należy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana złożyć zmieniającą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informacja o nowych stawkach opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że Rada Miejska Wałbrzycha dnia 21 listopada 2019 r. określiła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od 1 stycznia 2020 roku wynosić będą:
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
SELEKTYWNA ZBIÓRKA POPIOŁU

Przypominamy, że na terenie miasta Wałbrzycha obowiązuje selektywna zbiórka popiołu i żużli z palenisk domowych.

W sezonie grzewczym w miesiącach październik - kwiecień firma odbierająca odpady komunalne na terenie gminy Wałbrzych zobowiązana jest do odbioru raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem selektywnie zgromadzonego popiołu:

  • w zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym,
  • w zabudowie wielorodzinnej dostawione zostaną dodatkowe metalowe pojemniki na popiół.

Uwaga!
W POJEMNIKACH ORAZ WORKACH NA POPIÓŁ NIE MOGĄ BYĆ GROMADZONE INNEGO TYPU ODPADY!!! 
POJEMNIKI ORAZ WORKI NA POPIÓŁ DOSTARCZA FIRMA:

  • ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.
    ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych
    tel. 074-843-42-20
    www.alba.com.pl 

INFORMACJA

Informujemy, że Alba Dolny Śląsk od dnia 12.10.2019 zaczęła rozstawianie pojemników.
Rozstawianie pojemników odbywa się zgodnie z otrzymanym wykazem od Gminy Wałbrzych
Po rozpoczęciu realizacji usług odbioru odpadów Alba Dolny Śląsk wraz z Gminą Wałbrzych zweryfikują zasadność wymiany pojemników w oparciu o złożone deklaracje.


Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Miło nam poinformować, że Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.


Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2017 r.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Wałbrzych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych”, Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż trwa nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych, które będą realizowane w przyszłym roku.


   Pozostałe wiadomości

» 

stat4u