Aktualności


Informujemy o przedłużeniu terminu odbierania odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Odpady zielone będą odbierane do końca listopada 2017 r. 
w każdy czwartek miesiąca.


Informujemy, że od dnia 5 maja 2017 r. Biuro Obsługi Klienta
P. H. U. Komunalnik Sp. z o. o. zostało przeniesione na 
ul. Wysockiego 10 w Wałbrzychu.
Godziny urzędowania i numer telefonu pozostają bez zmian.


1 stycznia 2016 r. Ważne zmiany 
w systemie segregacji odpadów! Obejmujemy nieruchomości niezamieszkałe.


AKCJA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

Informujemy, że wszystkie inne elektroodpady takie jak: sprzęt radiowy i telewizyjny, komputery, monitory, drukarki, żelazka, odkurzacze itp., każdy sprzęt zasilany na prąd i baterie można dostarczać do punktów zbiórek stacjonarnych

 • 16 marca 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00
  ul. Jana Pawła II (parking) 
  Rynek

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK

W DNIACH:

 • 7, 14, 21, 28 STYCZNIA
 • 4, 11 LUTEGO

Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”.


Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Miło nam poinformować, że Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 • Wrzesień 2018 r.
  "WYWALAMY GRATY Z CHATY"
  Akcja Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
  Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

AKCJA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

Szanowni Mieszkańcy!

Odbieramy na zgłoszenie bezpośrednio z domu Zużyte elektroodpady wielkogabarytowe takie jak: lodówki, zamrażarki, kuchenki, pralki i zmywarki 
Zadzwoń i zgłoś do dnia 13.09.2018 r. w godz. 8:00 – 15:00
Tel. 726 88 70 70
odbiór nieodpłatny: 15 września 2018 r.


AKCJA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW  
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

Szanowni Mieszkańcy!

Odbieramy na zgłoszenie bezpośrednio z domu Zużyte elektroodpady wielkogabarytowe takie jak: lodówki, zamrażarki, kuchenki, pralki i zmywarki

Zadzwoń i zgłoś do dnia 17.05.2018 r. w godz. 8:00 – 15:00
Tel. 726 88 70 70
odbiór nieodpłatny: 19 maja 2018 r.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wałbrzych za 2017 rok

PLIK DO POBRANIA:


Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2017 r.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Wałbrzych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych”, Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż trwa nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych, które będą realizowane w przyszłym roku.


Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Miło nam poinformować, że Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wałbrzych za 2016 rok

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. w: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, dokonuje się analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


PILOTAŻOWA ZBIÓRKA POPIOŁU 
ZACHĘCAMY DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI POPIOŁU

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że trwają przygotowania do pilotażowej akcji selektywnej zbiórki popiołu. Wprowadzenie segregacji popiołu ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia zmieszanych odpadów komunalnych, co w efekcie ma ułatwić skuteczniejsze przetwarzanie tych odpadów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz osiągnięcie przez gminę wymaganych poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.


USUŃ AZBEST W 2017r. - DOFINANSOWANIE

Skorzystaj z dofinansowania i przystąp do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha”. Jeżeli na terenie Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i chcesz się ich pozbyć – złóż wniosek o pomoc na realizację przedmiotowych prac (dotacja).


WAŻNA INFORMACJA

W związku z powtarzającymi się sytuacjami umieszczania odpadów budowlanych, i remontowych, odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach na odpady komunalne przeznaczone do segregacji oraz na odpady zmieszane, Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania tego typu odpadów do pojemników, a wszystkie ujawnione przypadki pozbywania się ich w taki sposób będą surowo karane.


ODPADY ZIELONE

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych odpady zielone odbierane są TYLKO do końca października b.r
Wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego, tj kwietnia, wznowiony zostanie odbiór odpadów zielonych.
Odpady zielone można także przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


INFORMACJA

Miło nam poinformować, że Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów  zawierających azbest.


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY WAŁBRZYCH - 2015 r.

Na podstawie art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. w: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), dokonuje się analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Prezydent Miasta Wałbrzycha uprzejmie przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych z dnia 26 listopada 2015 r. przyjętego Uchwałą Nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, w przypadku gdy sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana, zobowiązany jest: do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej


INFORMACJA

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę, w wyniku której od 1 stycznia 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte będą nieruchomości niezamieszkałe, gdzie powstają odpady komunalne.


Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu

Miło nam poinformować, że Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. 


APLIKACJA KIEDY WYWÓZ
Harmonogram wywozu odpadów teraz także w telefonie

Od 1 września harmonogram wywozu odpadów w Wałbrzychu jest dostępny także za pośrednictwem aplikacji na smartfony Kiedy Wywóz. Darmowa aplikacja pozwala na łatwy i szybki dostęp do aktualnych danych, przedstawionych w przejrzysty i czytelny sposób.  


POSPRZĄTAJ Z NAMI WAŁBRZYCH!!!

W dniach 18-20 września 2015r. odbędzie się kolejna 22 kampania pn. Sprzątanie Świata! Tegoroczne hasło brzmi: Wyprawa - Poprawa
Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz zmniejszanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko.
Co roku, w każdy trzeci weekend września tysiące wolontariuszy propagują ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska.


Podłącz się do kanalizacji. Ruszyła akcja promocyjna "Projekt za 1 zł" 

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Wałbrzyskich Wodociągów z dnia 31 lipca 2015 r. została wznowiona akcja “Projekt za 1 zł”.  Akcja jest skierowana głównie do tych właścicieli nieruchomości, którzy mają obowiązek przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WAŁBRZYCH -2014 r.


WYRZUCASZ WIELKOGABARYTY NA ŚMIETNIK?
MOŻESZ ZAPŁACIĆ MANDAT 

Odpady wielkogabarytowe - to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, zabawki dużych rozmiarów, zużyte opony.


PSZOK 

Urząd Miejski w Wałbrzychu informujemy, że od 1 listopada 2014 roku gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Wałbrzychu.


EKO WYPRAWKA – PODSUMOWANIE KAMPANII EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ 

22 września br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 podsumowano kampanię edukacyjno-informacyjną pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Wałbrzycha”.  Akcja realizowana była przez gminę Wałbrzych, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej otrzymały ekologiczne wyprawki szkolne.


POSPRZĄTAJ Z NAMI WAŁBRZYCH!!!

W dniach 19-21 września 2014r. po raz kolejny odbędzie się akcja Sprzątanie Świata! Tegoroczne hasło brzmi: Turysto! Szanuj Środowisko. Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz zmniejszanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Co roku, w każdy trzeci weekend września tysiące wolontariuszy propagują ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska.


Obowiązkiem każdego mieszkańca, który pozbywa się zbędnych mebli, wersalek, foteli itp., sprzętu AGD i RTV, gruzu oraz stolarki okiennej i drzwiowej, jest ...

Informujemy, ze obowiązkiem każdego mieszkańca, który pozbywa się zbędnych mebli, wersalek, foteli itp., sprzętu AGD i RTV, gruzu oraz stolarki okiennej i drzwiowej, jest ich dostarczenie na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się w Wałbrzychu przy ul. Beethovena (przy składowisku odpadów) i czynny jest w godz. od 6.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. 


UWAGA!!!!!
PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Prezydent Miasta Wałbrzycha uprzejmie przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych z dnia 29 listopada 2012 r. przyjętego Uchwałą Nr XL/345/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, w przypadku gdy sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana, zobowiązany jest:  do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej


“Konkurs “Eko design” unieważniony.
Biuro Infrastruktury i Nieruchomości z przykrością informuje, że konkurs pod hasłem “Eko design” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzany w dniach 01.03-30.04.2014 został unieważniony. Do dnia 30 kwietnia nie wpłynęła ani jedna praca.”

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
i ELEKTRONICZNEGO

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że w dniu 14.06.2014r na zlecenie Gminy Wałbrzych przeprowadzona będzie akcja ekologiczna polegająca na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Wałbrzycha.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pod hasłem
„EKO-KABARET”

W dniu 2 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie pod hasłem „EKO-KABARET” Przedmiotem konkursu było wykonanie prezentacji scenicznej w formie kabaretu, o tematyce ekologicznej. Do konkursu zgłosiła się tylko jedna szkoła– Publiczne Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pod hasłem „Nazwa i logo dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu”

W dniu 26 maja zakończono kolejny konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych ( klas IV-VI), uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było kształtowanie przyjaznych postaw wobec recyklingu oraz prawidłowej segregacji odpadów.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pod hasłem Eko-maskotka”

W dniu 10 kwietnia zakończyła się kolejna edycja konkursu adresowanego do dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkolnych (I-III), promująca proekologiczne zachowania wśród dzieci. Myślą przewodnią tej edycji było wyrobienie wśród dzieci nawyków związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz ponownym użyciem materiałów i produktów.


PRZYPOMINAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POJEMNIK BRĄZOWY A ODPADY BIO-KUCHENNE !!!!!!!!!!!!!!!!

Biuro Infrastruktury Komunalnej uprzejmie przypomina, że do pojemnika na odpady ulegające biodegradacji (pojemnik koloru brązowego):


Konkurs NA EKOLOGICZNĄ NAZWĘ I LOGO DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WAŁBRZYCHU

Biuro Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs NA EKOLOGICZNĄ NAZWĘ I LOGO DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WAŁBRZYCHU”. Konkurs skierowany jest uczniów klas podstawowych ( klasy IV –VI ), uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest podniesienie świadomości proekologicznej, propagowanie dbałości o środowisko.


ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że w dniu 15.03.2014 r. przeprowadzona zostanie akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Wałbrzycha. We wskazanych miejscach na terenie miasta zostaną zorganizowane tymczasowe punkty, gdzie mieszkańcy Wałbrzycha w sposób legalny i bezpłatny będą mogli przekazać elektroodpady.


Konkurs szkolny pn. „EKO-KABARET”

Biuro Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs szkolny pn. „EKO-KABARET”. Konkurs ma charakter zespołowych prezentacji scenicznych w formie kabaretu, o tematyce dotyczącej ekologii oraz ochrony środowiska przed odpadami. Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wałbrzycha.


“Konkurs “Eko design” unieważniony.
Konkurs pt. „EKOdesign”

Biuro Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs pt. „EKOdesign”. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennego obiektu użytkowego z materiałów recyklingowych. 


Konkurs pt. „EKO-MASKOTKA”

Biuro Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs pn.„EKO-MASKOTKA”, który będzie polegał na wykonaniu zabawki - maskotki z surowców wtórnych. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli (wiek 4 , 5, 6 lat) oraz dzieci ze szkół podstawowych (klasy 0-III).


Uwaga! Segregujesz sumiennie, albo płacisz więcej!

Uprzejmie przypominamy Mieszkańcom, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, że zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad segregacji pod rygorem zastosowania sankcji karnych oraz podwyższenia opały za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELKETYWNIE ZEBRANYCH W SYSTEMIE INDYWIDUALNYM NA 2014 R.
 • WYKAZ ULIC Z PODZIAŁEM NA UMOWNE DZIELNICE STANOWI ZAŁĄCZNIK
  DO NINIEJSZEGO HARMONOGRAMU

Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu
W związku z możliwością pozyskania środków w ramach „Programu priorytetowego NFOŚiGW- usuwanie wyrobów zawierających azbest”na dofinansowanie zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest Prezydent Miasta Wałbrzcha ogłasza nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych.

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Prezydent Wałbrzycha informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Poz. 391 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sprawdź jakie znaczenie maja znaki i symbole umieszczone na opakowaniach!
JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZNAKI UMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH
Opakowanie nadające się do recyklingu /trzy strzałki/ - znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu (aluminium - puszki, tworzywa sztuczne - pojemniki, butelki, papier - torby, tektury do pakowania, wypełniacze do pudełek).

 

stat4u