Jesteś tutaj: POZOSTAŁE ODPADY » Azbest
Czytaj treśćCzytaj treść

Azbest

Pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest
(demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie)

 

Skorzystaj z dofinansowania i przystąp do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Wałbrzycha”.

Jeżeli na terenie Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i chcesz się ich pozbyć – złóż wniosek o pomoc na realizację przedmiotowych prac (dotacja).  

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację celową z budżetu Gminy:

1.  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

 • osoby fizyczne,

 • wspólnoty mieszkaniowe,

 • osoby prawne,

 • przedsiębiorcy.

2.   Jednostki sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

 1. lokalizacja obiektu budowlanego lub składowanie wyrobów zawierających azbest na nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych,

 2. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,

 3.  złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Finansowaniu podlegają koszty związane z realizacją prac w zakresie obejmującym:

 1. demontaż elementów nieruchomości zawierających azbest, transport i utylizację odpadów przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie,

 2. przygotowania zdemontowanych elementów nieruchomości, transport i utylizację odpadów przez podmiot  posiadający odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych oraz refinansowaniu wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych już przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.

Gmina Wałbrzych finansuje zadanie w wysokości 100% wartości usługi brutto, w ramach środków:

 1. 85% kosztów zostanie pokrytych z uzyskanego przez Gminę dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

 2. 15% kosztów zostanie pokrytych z budżetu Gminy Wałbrzych.

Wnioski:

 1. Nabór wniosków odbywać się będzie w każdym roku kalendarzowym, w terminach podawanych do wiadomości publicznej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu,

 2. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie puli zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy Wałbrzych, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy oraz uzyskania przez Gminę dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

 3.  Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia,

 4. Jeżeli azbest zalega na nieruchomości, która jest ściśle związana z działalnością gospodarczą dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis”

 5.  W przypadku, gdy dotacja celowa stanowi pomoc de minimis, o której mowa w ustawie
  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej; do jej udzielenia stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, poz. 1) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. EU L z 2013 r. Nr 352, poz. 9),

 6.  Wnioskodawca, który ubiega się o dotację na realizację zadania związanego z działalnością gospodarczą lub nieruchomością służącą do jej prowadzenia do wniosku, o którym mowa w § 2, załącza również zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ustawy
  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 121, poz. 810).  

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),

 2. kopię zgłoszenia robót budowlanych (wymagana na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót),

 3. zgody właścicieli terenu na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu – jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej niż 1 właściciela, należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli wraz z ich adresami - plik do pobrania,

 4.  pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu, w tym przekazania tych danych wykonawcy prac przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1974r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) - plik do pobrania,

 5.  zaświadczenie o pomocy de minimis – plik do pobrania, fakultatywny.  

 

PLIKI DO POBRANIA:


Informacja o wyrobach zawierających azbest (DRUK)


Podsumowanie programu


PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA WAŁBRZYCHA woj. dolnośląskie NA LATA 2010 – 2012
(z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z załącznikami


Oświadczenie współwłaścicieli


Informacja o wyrobach zawierających azbest


OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS


WNIOSEK
o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

(demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie).


ZARZĄDZENIE NR 196/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych.


 

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Środowiska i Klimatu
ul. Kopernika 2, 58 - 300 Wałbrzych

 • tel. 74 66 55 218
 • tel. 74 66 55 220
 • tel. 74 66 55 234
 • tel. 74 66 55 239

Deklaracje za gospodarowanie odpadami:

 • tel. 74 66 55 122
 • tel. 74 66 55 132
 • tel. 74 66 55 196

email: um@walbrzych.eubsk@um.walbrzych.pl 

© 2020 Wałbrzyska Rewolucja Śmieciowa
Serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.