INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 18.04.2013 r., Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielił Gminie Wałbrzych dotacji w kwocie 47.200,00 zł na realizację zadania pn: „Kampania informacyjna – Wałbrzych odpady po nowemu”.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 52.450,00 zł.