DEKLARACJE 

 

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ:
Nieruchomości niezamieszkałe

 
PRZYKŁAD NR 1:
 • deklarację wypełnia właściciel lokalu gastronomicznego
 • dane potrzebne do wypełnienia deklaracji:
 • liczba pracowników: 6
 • liczba miejsc konsumpcyjnych: 40
 • odpady na nieruchomości są zbierane w sposób selektywny

UWAGA 1
Wyliczona pojemność pojemnika w oparciu o normy przyjęte do określenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami jest pojemnością MINIMALNĄ. W deklaracji należy wskazać RZECZYWISTĄ potrzebną ilość i pojemność pojemników.


PRZYKŁAD NR 1:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 

PRZYKŁAD NR 2:

 • deklarację wypełnia właściciel ogrodu działkowego
 • deklaracja składana za okres od 1 stycznia do 29 lutego
 • dane potrzebne do wypełnienia deklaracji:
 • liczba pracowników: 3
 • liczba wyodrębnionych działek: 600
 • odpady na nieruchomości są zbierane w sposób selektywny

UWAGA 1
W przypadku ogródków działkowych podstawa obliczeniowa składa się z dwóch elementów tj. łącznej liczby pracowników oraz łącznej liczby wyodrębnionych ogródków działkowych. Należy przyjąć w okresie od 1 marca do 31 października normę tygodniową 10l na każdy wyodrębniony ogródek działkowy, a po tym okresie 1 l na każdy ogródek. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA 2
Wyliczona pojemność pojemnika w oparciu o normy przyjęte do określenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami jest pojemnością MINIMALNĄ. W deklaracji należy wskazać RZECZYWISTĄ potrzebną ilość i pojemność pojemników.


PRZYKŁAD NR 2:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 

PRZYKŁAD NR 3:

 • deklarację składa właściciel lokalu handlowego spożywczego o powierzchni użytkowej 170 m2
 • odpady na nieruchomości są zbierane w sposób selektywny

UWAGA !!!
Wyliczona pojemność pojemnika w oparciu o normy przyjęte do określenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami jest pojemnością MINIMALNĄ. 
W deklaracji należy wskazać RZECZYWISTĄ potrzebną ilość i pojemność pojemników.


PRZYKŁAD NR 3:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 

PRZYKŁAD NR 4:

 • deklarację wypełnia dyrektor szkoły
 • dane potrzebne do wypełnienia deklaracji:
 • liczba pracowników: 38
 • liczba uczniów: 250
 • odpady na nieruchomości są zbierane w sposób selektywny

UWAGA 1
Wyliczona pojemność pojemnika w oparciu o normy przyjęte do określenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami jest pojemnością MINIMALNĄ. W deklaracji należy wskazać RZECZYWISTĄ potrzebną ilość i pojemność pojemników.


PRZYKŁAD NR 4:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 

PRZYKŁAD NR 5:

 • deklarację wypełnia dyrektor szpitala
 • dane potrzebne do wypełnienia deklaracji:
 • liczba pracowników: 80
 • liczba łóżek: 500
 • odpady na nieruchomości są zbierane w sposób selektywny

UWAGA 1
Wyliczona pojemność pojemnika w oparciu o normy przyjęte do określenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami jest pojemnością MINIMALNĄ. W deklaracji należy wskazać RZECZYWISTĄ potrzebną ilość i pojemność pojemników.


PRZYKŁAD NR 5:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 

PRZYKŁAD NR 6:

 • deklarację właściciel przychodni
 • dane potrzebne do wypełnienia deklaracji:
  liczba pracowników: 25 
  powierzchnia użytkowa: 400 m2
 • odpady na nieruchomości są zbierane w sposób nieselektywny

UWAGA !!!
Wyliczona pojemność pojemnika w oparciu o normy przyjęte do określenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami jest pojemnością MINIMALNĄ. 
W deklaracji należy wskazać RZECZYWISTĄ potrzebną ilość i pojemność pojemników.


PRZYKŁAD NR 6:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE