DEKLARACJE 

 

Deklaracje - pliki do pobrania

 

ePUAP
Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

ZOBACZ WIĘCEJ ...


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

ZAŁĄCZNIK:


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I „MIESZANE”

ZAŁĄCZNIK:


Jak wyliczyć opłatę dla nieruchomości niezamieszkałych - wyciąg z uchwał

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH