CO MAM ZROBIĆ ? 

 

Prawo lokalne

 
 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2019 r.
o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XVIII/181/19 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę nr XV/202/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XVIII/181/19 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 21 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/202/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XVII/168/19 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 
z dnia 29 października 2019 r. 
zmieniająca uchwałę nr XV/202/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.

UCHWAŁA NR XVII/167/19
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVII/166/19 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 
z dnia 29 października 2019 r. 
zmieniająca uchwałę nr XL/346/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych

ZARZĄDZENIE NR 776/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 65/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha

UCHWAŁA NR XII/104/19 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/203/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XII/103/19 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych

UCHWAŁA NR LV/687/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych

UCHWAŁA NR LV/688/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/203/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR LV/689/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XL/346/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR LIII/667/18 
RADY MIASTA WAŁBRZYCH
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/203/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR LIII/666/18 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych

UCHWAŁA NR L/611/17
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/346/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XIX/286/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/205/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVIII/280/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/205/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVIII/279/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/346/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XVIII/278/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/203/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XVIII/277/16
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/202/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości
stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XVIII/276/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych

UCHWAŁA NR XVIII/275/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XV/205/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XV/204/2015 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XL/346/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XV/203/2015 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XV/202/2015 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XV/201/2015 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych

UCHWAŁA NR XV/200/2015 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR III/40/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/346/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. zmienionej uchwałą nr XLVI/428/2013 z dnia 28 marca 2013 r w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XLVI/428/2013 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/346/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XL/349/2012 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XL/347/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XL/346/2012 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych