AKTUALNOŚCI 

 

USUŃ AZBEST W 2017r. - DOFINANSOWANIE 
(05.01.2017)

 
Skorzystaj z dofinansowania i przystąp do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Wałbrzycha”. Jeżeli na terenie Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i chcesz się ich pozbyć – złóż wniosek o pomoc na realizację przedmiotowych prac (dotacja).

 

Trwa nabór wniosków – przyjmujemy je do końca stycznia br.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  1. lokalizacja obiektu budowlanego lub składowanie wyrobów zawierających azbest na nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych,
  2. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
  3. złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Finansowaniu podlegają koszty związane z realizacją prac w zakresie obejmującym:

  1. demontaż elementów nieruchomości zawierających azbest, transport i utylizację odpadów przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie,
  2. przygotowania zdemontowanych elementów nieruchomości, transport i utylizację odpadów przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych oraz refinansowaniu wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych już przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.

Gmina Wałbrzych finansuje zadanie w wysokości 100% wartości usługi brutto, w ramach środków:

  • 1.85% kosztów zostanie pokrytych z uzyskanego przez Gminę dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  • 2.15% kosztów zostanie pokrytych z budżetu Gminy Wałbrzych.

Wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie puli zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy Wałbrzych