AKTUALNOŚCI 

 

INFORMACJA
(10.12.2015)

 

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę, w wyniku której od 1 stycznia 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte będą nieruchomości niezamieszkałe, gdzie powstają odpady komunalne.

Nie dotyczy to:

  1. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2,

  2. podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na terenie WSSE,

  3. terenów zielonych użytku publicznego (parków, skwerów, pasów drogowych dróg publicznych),

  4. cmentarzy.

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi będzie obowiązywać ta sama zasada jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i co miesiąc dokonywać wpłaty na indywidualne konto wskazane przez Urząd Miejski.

Zasady funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie nieruchomości, które nie zostały objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, pozostaną bez zmian. Ich właściciele mają obowiązek zawrzeć indywidualne, pisemne umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów. Należy to udokumentować także w formie dowodów zapłaty za wykonanie usługi dotyczącej pozbywania się odpadów z nieruchomości.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązani będą złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8, w terminie do 30 stycznia 2016 r.

Należy także pamiętać o obowiązku wypowiedzenia umowy z firmą, która dotychczas zajmowała się wywozem odpadów z nieruchomości.

Do dyspozycji mieszkańców Wałbrzycha została także oddana darmowa aplikacja na smartfony pn. „Kiedy Wywóz”, która pozwala na łatwy i szybki dostęp do aktualnych danych przedstawionych w przejrzysty i czytelny sposób. Aplikację można pobrać ze sklepu AppStore, Google Play lub Windows Store w zależności od posiadanego systemu operacyjnego.