AKTUALNOŚCI 

 

EKO WYPRAWKA – PODSUMOWANIE KAMPANII EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ
(02.10.2014)

 

22 września br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 podsumowano kampanię edukacyjno-informacyjną pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Wałbrzycha”.  Akcja realizowana była przez gminę Wałbrzych, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej otrzymały ekologiczne wyprawki szkolne.

Ekologiczne wyprawki szkolne otrzymały wszystkie dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej z terenu miasta Wałbrzycha

W ramach dotacji Gmina zrealizowała szereg działań edukacyjno – informacyjnych, które skierowane były zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym, a także do dorosłych mieszkańców miasta. W wałbrzyskich szkołach przeprowadzono warsztaty ekologiczne, zorganizowano liczne konkursy o tematyce ekologicznej. Akcja skierowana do dorosłych mieszkańców  „Odpowiedzialnie usuń azbest” informowała  o szkodliwości azbestu oraz o możliwościach pozyskania środków finansowych na jego usunięcie.