AKTUALNOŚCI 

 

Obowiązkiem każdego mieszkańca, który pozbywa się zbędnych mebli, wersalek, foteli itp., sprzętu AGD i RTV, gruzu oraz stolarki okiennej i drzwiowej, jest ...
(16.07.2014)

 

Informujemy, ze obowiązkiem każdego mieszkańca, który pozbywa się zbędnych mebli, wersalek, foteli itp., sprzętu AGD i RTV, gruzu oraz stolarki okiennej i drzwiowej, jest ich dostarczenie na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się w Wałbrzychu przy ul. Beethovena (przy składowisku odpadów) i czynny jest w godz. od 6.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. 

Przed oddaniem odpadów do punktu należy uzyskać poświadczenie potwierdzające objęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, które jest wydawane przez pracowników Biura Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (ul. Kopernika 2, pok. 101, 121). W/w odpadów można pozbywać się również w ramach akcji “Wywalamy graty z chaty” organizowanej przez gminę dwa razy w roku.

Pozostawianie odpadów wielkogabarytowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych stanowi naruszenie przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, co stanowi podstawę do ukarania mandatem w wysokości do 500 zł.