AKTUALNOŚCI 

 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(11.12.2013)

 

Prezydent Wałbrzycha informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Poz. 391 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Prezydent Wałbrzycha zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Wałbrzycha o wypełnienie ankiety dotyczącej posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie jak najszybsze dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (osobiście- ul. Kopernika 2, pok. 101 lub za pośrednictwem poczty na adres: pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bik@um.walbrzych.pl  lub faxem na nr (74) 66 55 239)

 

PLIKI DO POBRANIA:

ANKIETA
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW