REJESTRY 

 

PSZOK

 

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK, stanowią nowy i ważny element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Są to miejsca, do których każdy mieszkaniec Wałbrzycha, może dostarczyć tzw. odpady problemowe:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • zużyte opony,

 • chemikalia i opakowania po chemikaliach,

 • przeterminowane leki,

 • odpady odzieży i tekstylia,

 • odpady zielone,

 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym (np. świetlówki, termometry rtęciowe, puszki po farbach, rozpuszczalnikach).
   

PSZOK przyjmują rożne ilości odpadów, w zależności od ich rodzaju:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,

 • zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe - jednorazowo w ilości do 350 kg,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo w ilości do 350 kg,

 • zużyte opony - jednorazowo do 10 szt.,

 • chemikalia i opakowania po chemikaliach - w każdej ilości,

 • przeterminowane leki - w każdej ilości,

 • odpady odzieży i tekstyliów - jednorazowo w ilości do 20 kg,

 • odpady zielone - jednorazowo w ilości do 100 kg,

 • papier i tektura - w każdej ilości,

 • tworzywa sztuczne - w każdej ilości,

 • szkło - w każdej ilości,

 • opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości.

Przekazując odpady problemowe do PSZOK, będziesz miał gwarancję, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane, co w rezultacie przyczyni się do zwiększenia efektów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK funkcjonują w ramach ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami.

PSZOK przy ul. Beethovena i ul. Stacyjnej jest czynny od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00.

Telefon kontaktowy:

 • PSZOK Beethovena 74 846 48 01

 • PSZOK Stacyjna 533 729 257