REJESTRY 

 

Miejsca zagospodarowania odpadów z terenu gminy Wałbrzych

 
Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być zagospodarowywane w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, odpowiednio: w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania – odpady zmieszane, w kompostowni – odpady zielone, pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania – na składowisku.

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Dolnośląskiego odpady zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania przekazywane są do regionalnych instalacji przetwarzania na terenie regionu południowego

Odpady zmieszane:

  1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Wałbrzychu ul. Beethovena
  2. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Zawiszów, 58-100 Świdnica
  3. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej, Ścinawka Dolna, 57-409 Radków

Odpady zielone:

  1. Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Zawiszowie, Zawiszów, 58-100 Świdnica
  2. Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Ścinawce Dolnej, Ścinawka Dona, 57-409 Radków

http://geoportal.dolnyslask.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=11355