REJESTRY 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wałbrzych

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 2010, 2020) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Od dnia 1 listopada 2019 r. na terenie Wałbrzycha odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane będą przez Konsorcjum firm tj.:

Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o
z siedzibą ul. Piasta 16,
58 -304 Wałbrzych

 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A,
ul. Szczecińska 5,
54 - 517 Wrocław

 

Odpady komunalne z pojemników typu z kp - 7 odbierane będą przez:

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 00 61
e-mail: biuro@mzuk.com.pl