REJESTRY 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wałbrzych

 
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Od dnia 1 listopada 2016 r. na terenie Wałbrzycha odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są przez jednego przedsiębiorcę tj.:

P.H.U Komunalnik Sp. z o. o.
ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław
O/Nysa
Morcinka 66e, 48-303 Nysa

BIURO W WAŁBRZYCHU – ul. Wysockiego 10
TELEFON – (74) 303 00 52