POZOSTAŁE ODPADY 

 

Odpady budowlane

 
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Niewykorzystane materiały po remoncie czy budowie to groźne dla środowiska odpady. Wśród nich mogą się znaleźć: kable, druty, tapety, gruz, papa, eternit (!azbest!), folie, styropian, laminaty, plastiki, złom oraz puszki po farbach i lakierach, albo opakowania po rozpuszczalnikach.

Są to odpady, których nie można umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne,
a tym bardziej nie wolno ich porzucać w lasach, na łąkach itp., czy też spalać. Warto wiedzieć, że spalając poremontową mieszankę, do atmosfery przenikają niebezpieczne związki, takie jak np: cyjanowodór, tlenki azotu, metale ciężkie, czy rakotwórcze dioksyny, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu.

Odpady budowlane z remontu domu czy mieszkania należy gromadzić selektywnie, dzięki czemu będzie można wykorzystać je ponownie wykorzystać, np. gruz betonowy, ceglany i ceramiczny po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie przy produkcji materiałów budowlanych i dróg.