POJEMNIKI 

 

Odpady “zmieszane” i “pozostałe odpady opakowaniowe”

 
Każda nieruchomość jest wyposażona w 2 rodzaje pojemników, oznakowane odpowiednią naklejką:
  • na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
  • na odpady zmieszane (pozostałości z segregacji).

Pojemniki na odpady zmieszane oraz pozostałe odpady opakowaniowe zapewni przedsiębiorca odbierający odpady.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie ścisła współpraca z przedsiębiorcą, aby zapewnić wyposażenie posesji we właściwe pojemniki, a następnie, aby zapewnić systematyczne ich opróżnianie wg ustalonego harmonogramu. Harmonogramy odbioru odpadów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz operatora wybranego w przetargu