EKO PORADY 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 
Zużyty sprzęt możemy:
  • oddać bezpłatnie w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt tego samego rodzaju – kupując nowy telewizor oddajemy stary i zepsuty,
  • pozostawić w punkcie serwisowym, jeżeli nie nadaje się już do naprawy lub gdy jego naprawa jest nieopłacalna,
  • oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  • umieszczać w wyznaczonych dniach, w wyznaczonym miejscu, z którego zostaną odebrane przez podmiot uprawniony wg ustalonego harmonogramu w ramach akcji przeprowadzanych przez Gminę.