EKO PORADY 

 

Baterie

 
Zużyte baterie możesz m.in.:
 • wyrzucić do specjalnych pojemników, które znajdziesz m.in. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu i jednostkach podległych, ponieważ gmina Wałbrzych współpracuje z organizacjami odzysku,
 • oddać w sklepie, który je sprzedaje - obowiązek nieodpłatnego ich przyjmowania mają placówki handlowe, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2,
 • przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).

Zużyty akumulator samochodowy możesz m.in:

 • oddać sprzedawcy detalicznemu podczas zakupu nowego,
 • oddać w punkcie serwisowym lub w zakładzie wymieniającym akumulatory,
 • przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).

 

Adresy miejsc usytuowania pojemników na zużyte baterie w Urzędzie Miejskim
i jednostkach podległych:

 • Urząd Miejski w Wałbrzychu
  Pl. Magistracki 1
  58-300 Wałbrzych,
   
 • Urząd Miejski w Wałbrzychu
  ul. Kopernika 2
  58-300 Wałbrzych,
   
 • Urząd Miejski w Wałbrzychu
  ul. Matejki1
  58-300 Wałbrzych,
   
 • Urząd Miejski w Wałbrzychu
  ul. Sienkiewicza 6-8
  58-300 Wałbrzych
   
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Duracza 15a
  58-309 Wałbrzych
   
 • Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
  ul. Matejki 1
  58-300 Wałbrzych,
   
 • Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia
  ul. Wysockiego 29
  58-304 Wałbrzych,
   
 • Schronisko dla zwierząt
  ul. Łokietka 7
  58-303 Wałbrzych,
   
 • Wałbrzyski Ośrodek Kultury
  ul. Gen. Andersa 185
  58-304 Wałbrzych,
   
 • „Biblioteka pod Atlantami”
  ul. Rynek 9
  58-300 Wałbrzych,
   
 • Muzeum w Wałbrzychu
  ul. 1 Maja 9
  58-300 Wałbrzych,
   
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Beethovena 1-2
  58-300 Wałbrzych,
   
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Wysockiego 11a
  58-300 Wałbrzych.