EKO PORADY 

 

Bioodpady

 
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu pod wpływem mikroorganizmów. Zaliczamy do nich bioodpady oraz odpady zielone.

BIOODPADY to odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

ODPADY ZIELONE to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

Naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego jest

 KOMPOSTOWANIE.

Zachęcamy zatem to zakładania własnych kompostowników w przydomowych ogródkach.

Kompostowaniu przydomowemu można poddać naturalne substancje organiczne wydzielone z masy odpadów komunalnych powstających w związku z codziennymi czynnościami wykonywanymi w domu i jego otoczeniu, a m.in.:

a) odpady kuchenne:

 • resztki pożywienia,
 • pozostałości po warzywach i owocach,
 • skorupki jaj,
 • pozostałości po parzeniu kawy i herbaty (także zużyte filtry do kawy);

b) odpady ogrodowe:

 • zwiędłe liście,
 • zwiędłe kwiaty,
 • kawałki drewna i gałęzi,
 • krzewy,
 • masy traw powstające w wyniku pielęgnacji trawników,
 • większość chwastów;

c) inne:

 • niewielkie ilości papieru (niekolorowanego);
 • zmiotki podwórkowe,
 • popiół węgla drzewnego,
 • niewielkie ilości pierza.