EKO PORADY 

 

Hierarchia postępowania z odpadami

 
Postępuj z odpadami zgodnie z hierarchią, tj.:
  • po pierwsze – zapobiegaj powstawaniu,
  • po drugie – ograniczaj wytwarzanie,
  • po trzecie – wykorzystuj ponownie,
  • po czwarte – segreguj, aby trafiły w pierwszej kolejności do odzysku i recyklingu, a na końcu dopiero do składowania!

Segregując odpady przyczynisz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz.

Przepisy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa.

Segregacja pozwala na powtórne wykorzystanie niektórych surowców oraz daje możliwość wyprodukowania z odpadów cennych produktów.

Z odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.