DEKLARACJE 

 

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ:
Nieruchomości mieszane

 
PRZYKŁAD NR 1:
 • właściciel nieruchomości-spółdzielnia mieszkaniowa,
 • nieruchomość w całości zamieszkana,
 • na terenie nieruchomości zamieszkuje 100 osób,
 • na terenie nieruchomości odpady są zbierane w sposób selektywny.

PRZYKŁAD NR 1:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I „MIESZANE”

  

PRZYKŁAD NR 2:

 • wspólnota mieszkaniowa,
 • na terenie nieruchomości zamieszkuje 10 osób,
 • nieruchomość „mieszana”, w której znajdują się trzy lokale użytkowe, w tym
 • dwa lokale, których jest prowadzona działalność gospodarcza tj.:
 • sklep spożywczy- powierzchnia użytkowa 400 m2,
 • zakład fryzjerski- powierzchnia użytkowa 130 m2,
 • oraz jeden lokal pusty o powierzchni użytkowej 100 m2.

Uwaga

DLA KAŻDEGO LOKALU UŻYTKOWEGO OPŁATA USTALANA JEST W OPARCIU O LICZBĘ POJEMNIKÓW ODPOWIADAJĄCĄ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:

 • do 120 m2 – pojemnik o pojemności 60l;
 • od 120,01 m2 do 240 m2 – pojemnik o pojemności 120l;
 • od 240,01 do 360 m2 – pojemnik o pojemności 240l;
 • powyżej 360 m2 – pojemnik o pojemności 240l + dodatkowy pojemnik o pojemności 60l, 120l, 240l lub ich wielokrotności, dostosowane do różnicy powierzchni użytkowej pomiędzy faktyczną powierzchnią użytkową lokalu, a powierzchnią 360 m2.

PRZYKŁAD NR 2:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I „MIESZANE”

  

PRZYKŁAD NR 3:

 • wspólnota mieszkaniowa,
 • na terenie nieruchomości zamieszkuje 50 osób,
 • nieruchomość „mieszana”, w której znajdują się trzy lokale użytkowe, w tym:
 • zakład fryzjerski- powierzchnia użytkowa 100 m2
 • sklep spożywczy- powierzchnia użytkowa 150 m2
 • zakład szewski- powierzchnia użytkowa 60 m2

Uwaga

DLA KAŻDEGO LOKALU UŻYTKOWEGO OPŁATA USTALANA JEST W OPARCIU O LICZBĘ POJEMNIKÓW ODPOWIADAJĄCĄ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:

 • do 120 m2 – pojemnik o pojemności 60l;
 • od 120,01 m2 do 240 m2 – pojemnik o pojemności 120l;
 • od 240,01 do 360 m2 – pojemnik o pojemności 240l;
 • powyżej 360 m2 – pojemnik o pojemności 240l + dodatkowy pojemnik o pojemności 60l, 120l, 240l lub ich wielokrotności, dostosowane do różnicy powierzchni użytkowej pomiędzy faktyczną powierzchnią użytkową lokalu, a powierzchnią 360 m2.

 


PRZYKŁAD NR 3:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I „MIESZANE”