CO MAM ZROBIĆ ? 

 

Stawki

 
W zamian za zorganizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, mieszkańcy będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłatę "śmieciową").

NIERUCHOMOŚCI 

W Wałbrzychu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkanych i części zamieszkanych nieruchomości "mieszanych" wynoszą:

  • 12,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 20,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W nieruchomościach niezamieszkałych i w częściach niezamieszkanych nieruchomości „mieszanych” do wyliczenia opłaty stosuje się stawki za pojemniki, które w zależności od wielkości pojemnika wynoszą, jak w tabeli poniżej.

 

Pojemnik

Stawka opłaty za pojemnik w przypadku odpadów segregowanych  
[zł]

Stawka opłaty za pojemnik
w przypadku odpadów niesegregowanych 
[zł]

60 l

54

70,00

120 l

67,00

88,00

240 l

133,00

174,00

1100 l

388,00

504,00

2200 l

702,00

913,00

7000 l

2315,00

3010,00