AKTUALNOŚCI 

 

PILOTAŻOWA ZBIÓRKA POPIOŁU 
ZACHĘCAMY DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI POPIOŁU 
(26.01.2017)

  

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że trwają przygotowania do pilotażowej akcji selektywnej zbiórki popiołu. Wprowadzenie segregacji popiołu ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia zmieszanych odpadów komunalnych, co w efekcie ma ułatwić skuteczniejsze przetwarzanie tych odpadów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz osiągnięcie przez gminę wymaganych poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Obecnie na terenie miasta – dla zabudowy wielorodzinnej - rozstawiane są specjalne pojemniki przeznaczone wyłącznie na popiół. Mieszkańcy będą mogli korzystać z tych pojemników nieodpłatnie.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, mieszkańcy zabudowy, w której znajdują się maksymalnie 4 lokale (4 i mniej) oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zainteresowani posiadaniem pojemników na własny użytek mogą odpłatnie wydzierżawić pojemnik na popiół bezpośrednio w firmie P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. (Biuro Obsługi Klienta P.H.U. Komunalnik Sp. z o. o., Wałbrzych, ul. Rynek 20).

Ponadto dla mieszkańców domków jednorodzinnych i zabudowy, w której znajdują się maksymalnie 4 lokale (4 i mniej) oraz podmiotów prowadzących  działalność gospodarczą zainteresowanych zbiórką popiołu w systemie indywidualnym firma Komunalnik proponuje nieodpłatne dostarczanie worków przeznaczonych wyłącznie na popiół.

Mieszkańców domków jednorodzinnych i zabudowy, w której znajdują się maksymalnie 4 lokale (4 i mniej) oraz firmy zainteresowane wydzierżawieniem pojemników do zbiórki popiołu lub otrzymaniem worków prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do Biura Obsługi Klienta P.H.U. Komunalnik Sp. z o. o. mieszczącego się w Wałbrzychu przy ul. Rynek 20 (tel. (074) 303 00 52). Zgłoszenie zapotrzebowania na worki jest jednorazowe. Kolejne worki będą pozostawiane pod nieruchomościami na zasadzie „wymiany” przy każdym odbiorze popiołu.

POPIÓŁ PRZYGOTOWANY DO ODBIORU MUSI BYĆ OSTUDZONY, SUCHY (NIE NALEŻY POLEWAĆ POPIOŁU WODĄ) I NIEUBITY.

Odbiór zapełnionego popiołem pojemnika będzie realizowany bez dodatkowych kosztów, zgodnie z ustalonym w późniejszym terminie harmonogramem wywozu.

Od momentu pierwszego zgłoszenia potrzeby odbioru popiołu, będzie on odbierany regularnie - raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej.

Szczegółowe informacje na temat zbiórki popiołu można uzyskać pod numerem telefonu:  (074) 303 00 52 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Miejsca ustawienia pojemników na popiół w rejonie zabudowy wielorodzinnej zostaną podane
w późniejszym terminie.