AKTUALNOŚCI 

 

WAŻNA INFORMACJA 
(16.12.2016)

 
W związku z powtarzającymi się sytuacjami umieszczania odpadów budowlanych, i remontowych, odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach na odpady komunalne przeznaczone do segregacji oraz na odpady zmieszane, Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania tego typu odpadów do pojemników, a wszystkie ujawnione przypadki pozbywania się ich w taki sposób będą surowo karane.

Zbieranie odpadów problemowych w pojemnikach na odpady znacząco zwiększa koszty utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi!!!

Przypominamy zasady postępowania z odpadami problemowymi:

1.odpady budowlane/remontowe/gruz:

  • zamówienie we własnym zakresie kontenera na odpady budowlane/remontowe;
  • przekazanie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu mieszczących się przy ul. Stacyjnej oraz przy ul. Beethovena;

2. odpady zielone (liście, trawa, zgniłe owoce, resztki z kuchni):

  • kompostowanie we własnym zakresie;
  • w okresie od kwietnia do października zbiórka w brązowych workach z napisem odpady zielone, które można nabyć w biurze firmy Komunalnik – ul. Rynek 20 w Wałbrzychu;
  • przekazanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

3. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony

  • akcja "Wywalamy graty z chaty", czyli zbiórka w formie tzw. "wystawki" organizowana dwukrotnie w ciągu roku;
    przekazanie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
  • akcja zbiórki elektroodpadów organizowana co kwartał przez tut. Urząd (możliwość przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do specjalnie utworzonych punktów w dwóch miejscach na terenie miasta – przy ul. Jana Pawła II oraz ul. Rynek);
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest również przez sklepy przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju).