AKTUALNOŚCI 

 

ODPADY ZIELONE
(13.10.2016)

 
Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych odpady zielone odbierane są TYLKO do końca października b.r

Wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego, tj kwietnia, wznowiony zostanie odbiór odpadów zielonych.
Odpady zielone można także przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.