AKTUALNOŚCI 

 

INFORMACJA
(21.09.2016)

 
Miło nam poinformować, że Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Dzięki pomocy funduszu (przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej) w bieżącym roku skorzystało 19 wnioskodawców, którzy zadeklarowali chęć realizacji zadania w wyznaczonym terminie.

W wyniku tegorocznej akcji docelowo zostało unieszkodliwionych 31,48 Mg azbestu (1 632 m2)
z terenu naszego miasta.