AKTUALNOŚCI 

 

Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji
z WFOŚiGW we Wrocławiu
(16.09.2015)

 

Miło nam poinformować, że Gmina Wałbrzych znalazła się wśród beneficjentów dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Dzięki pomocy funduszu (przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej) w bieżącym roku skorzysta 19 wnioskodawców, którzy zadeklarowali chęć realizacji zadania w wyznaczonym terminie.

W wyniku tegorocznej akcji docelowo zostanie unieszkodliwionych 32,67 Mg azbestu z terenu naszego miasta.