AKTUALNOŚCI 

 

APLIKACJA KIEDY WYWÓZ
Harmonogram wywozu odpadów teraz także w telefonie
(04.09.2015)

 

Od 1 września harmonogram wywozu odpadów w Wałbrzychu jest dostępny także za pośrednictwem aplikacji na smartfony Kiedy Wywóz. Darmowa aplikacja pozwala na łatwy i szybki dostęp do aktualnych danych, przedstawionych w przejrzysty i czytelny sposób.  

Kiedy Wywóz to nie tylko harmonogram wywozu odpadów w Twoim smartfonie.

 

Aby móc sprawdzać w smartfonie termin wywozu wywozu odpadów zmieszanych, pozostałych odpadów opakowaniowych, odpadów zielonych i wielkogabarytowych należy pobrać aplikację ze sklepu AppStore, Google Play lub Wndows Store – w zależności od posiadanego systemu operacyjnego, zainstalować w swoim telefonie i skonfigurować wprowadzając od 1 do 3 interesujących nas lokalizacji, np. miejsce zamieszkania, miejsce prowadzonej działalności gospodarczej, które zostało objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Aplikacja zawiera także listę PSZOK-ów, do których należy wywozić kłopotliwe odpady, takie jak meble, dywany, ramy okienne, duże sprzęty domowe itp. Dodatkowa funkcja umożliwia użytkownikowi przesłanie z telefonu na adres mailowy urzędu gminy listu elektronicznego ze zdjęciem, opisującego sytuacje niezgodną z wymaganiami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Aplikacja umożliwia również zgłaszanie dzikich wysypisk i tzw. śmieci niczyich. Wystarczy poprzez wybór odpowiedniej opcji w aplikacji ustalić lokalizację (według GPS lub sieci komórkowej), wskazać typ odpadu (worki, gruz, duże AGD, wielkogabarytowe, chemikalia, inne), zrobić zdjęcie i wysłać.

Dzięki aplikacji można również zgłaszać błędy w harmonogramach odbioru odpadów lub opóźnienia firm wywozowych w podziale na każdy rodzaj odbieranych odpadów, pozwoli to na poprawianie jakości usług i przekazywanie wniosków i uwag do firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów.

Aplikacja „Kiedy Wywóz” została stworzona przez firmę SophScope. Jest już stosowana w kilku dużych miastach w Polsce, m. in. we Wrocławiu, Częstochowie i Lubinie.

Aplikacja została uruchomiona na teranie miasta Wałbrzycha dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach prowadzonej akcji edukacyjnej mieszkańców miasta Wałbrzycha „Więcej wiem, śmiecę mniej”