AKTUALNOŚCI 

 

POSPRZĄTAJ Z NAMI WAŁBRZYCH!!!
(04.09.2015)

 
W dniach 18-20 września 2015r. odbędzie się kolejna 22 kampania pn. Sprzątanie Świata! Tegoroczne hasło brzmi: Wyprawa - Poprawa

Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz zmniejszanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko.
Co roku, w każdy trzeci weekend września tysiące wolontariuszy propagują ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska.

Koordynatorem akcji jest Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok.121 (tel. 74 66 55 220).

Poniżej wykaz miejsc, z których będą odbierane zebrane odpady:

 1. na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego- skrzyżowanie ul. Piastów Śląskich z ul. Jeździecką (w rejonie stadniny),
 2. przy Al. Podwale - wejście do KPK na wysokości ul. Palisadowej 95-99,
 3. przy Al. Podwale – przy lampach na wysokości wjazdu do Zarządu Ogrodów „Podzamcze”,
 4. przy ul. Zakole,
 5. przy Palmiarni,
 6. przy ul. Wilczej za Palmiarnią w rejonie al. Pomnikowej
 7. przy wejściu do Parku im. Sobieskiego od strony skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Inwalidów Wojennych,
 8. przy ul. Żwirki i Wigury – przy schodach do Parku im. Sobieskiego (parking przy obiekcie OsiRu),
 9. przy wejściu do Parku im. Sobieskiego od ul. Lotników na wysokości skrzyżowania z ul. Batorego,
 10. przy Al. Wyzwolenia – wyjście z parku im. Sobieskiego przy pomniku,
 11. stadion przy ul. Kusocińskiego,
 12. pętla przy ul. Sokołowskiego,
 13. wejście do parku im. Sybiraków od strony ul. Głównej,
 14. skrzyżowanie ul. Chałubińskiego z ul. Kurpiowską,
 15. przy ul. Szkolnej 9,
 16. przy ul. Skłodowskiej przy wiadukcie kolejowym,
 17. przy ul. Świdnickiej (od strony ul. Niepodległości) przy wejściu do ogródków działkowych (rejon przystanku autobusowego),
 18. stadion przy ul. Jagiellońskiej,
 19. przy ul. Poleskiej przy garażach,
 20. przy wejściu do parku w Rusinowie od strony ul. Osiedle Górnicze,
 21. przy wejściu do parku w Rusinowie od strony ul. Noworudzkiej,
 22. przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Struga,
 23. stadion przy ul. Sportowej w dzielnicy Sobięcin,
 24. przy wjeździe do Parku im. Kościuszki od strony ul. Kosteckiego,
 25. rejon przystanku autobusowego linii nr 2 przy „zielonym rynku” przy ul. 1 Maja,
 26. przy ul. Piasta – przy ogrodzeniu ALBA Dolny Śląsk,
 27. pętla autobusowa „górna” przy ul. Baczyńskiego,
 28. na terenach placówek oświatowych

!!!UWAGA!!!

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyznaczonych miejsc składowania zebranych odpadów, ponieważ operator obsługujący akcję nie odbierze odpadów pozostawionych w innych miejscach niż wyznaczone.