AKTUALNOŚCI 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pod hasłem „Nazwa i logo dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu”
(26.05.2014)

 

W dniu 26 maja zakończono kolejny konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych ( klas IV-VI), uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było kształtowanie przyjaznych postaw wobec recyklingu oraz prawidłowej segregacji odpadów.

Przedmiotem konkursu było wykonanie projektu logo oraz nadanie nazwy dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu. Liczba złożonych prac w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu wyniosła 19.
Komisja konkursowa w składzie:

  1. Barbara Maciejewska- Malinowska- przewodnicząca komisji, malarka, poetka-pracownik Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu

  2. Zbigniew Prażmowski- zastępca przewodniczącego komisji- Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu,

  3. Marta Marczakiewicz- pracownik Biura Infrastruktury Komunalnej w Wałbrzychu

  4. Agnieszka Więckiewicz-Mączka-pracownik Biura Infrastruktury Komunalnej w Wałbrzychu
    po obejrzeniu oraz wnikliwej analizie wszystkich zgłoszonych prac wybrali tę, która wyróżniała się oryginalnością i zrozumieniem tematu oraz samodzielnością wykonania. Oceniany był również pomysł oraz estetyka wykonania.

Nagrodę ufundowaną dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymał:

I miejsce Kacper Oleksy Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza; 58-301 Wałbrzych.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ratuszu przy udziale pana Zygmunta Nowaczyka zastępcy Prezydenta Miasta.