AKTUALNOŚCI 

 

Uwaga! Segregujesz sumiennie, albo płacisz więcej!
(10.01.2014)

 

Uprzejmie przypominamy Mieszkańcom, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, że zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad segregacji pod rygorem zastosowania sankcji karnych oraz podwyższenia opały za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów proszeni są o dokonanie korekty złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenie opłaty podwyższonej.

Brak lub niewłaściwa segregacja odpadów przez Mieszkańców ponoszących niższą opłatę w rezultacie skutkować może podwyższeniem stawek opłaty dla wszystkich Wałbrzyszan.

Dlatego też liczymy na uczciwość z Państwa strony.