AKTUALNOŚCI 

 

Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu
(11.12.2013)

 

W związku z możliwością pozyskania środków w ramach „Programu priorytetowego NFOŚiGW- usuwanie wyrobów zawierających azbest”na dofinansowanie zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest Prezydent Miasta Wałbrzcha ogłasza nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Wałbrzych, których nieruchomości zostały ujęte w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Wałbrzych”, będą mogli skorzystać w 2014 roku z dotacji, na przedsięwzięcie związane z usunięciem azbestu.

W tym celu należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Formularze wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej w zakładce "Rewolucja śmieciowa" Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 66 55 239
 

PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK
o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
(demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie).