AKTUALNOŚCI 

 

UWAGA! HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 LIPCA 2013 R.

 

Publikujemy dla Państwa harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji, jak również harmonogramy odbioru selektywnie zebranych w systemie indywidualnym (we własnych workach lub pojemnikach) odpadów plastiku/metali/opakowań wielomateriałowych, papieru/tektury/makulatury oraz szkła.

Harmonogramy obowiązywać będą od 1 lipca do 30 września 2013 r. Ukażą się również na stronie internetowej operatora, tj. Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o.

System indywidualny może być stosowany we wszystkich nieruchomościach, w których właściciele postanowią o posiadaniu własnych pojemników do segregacji plastiku/metali/opakowań wielomateriałowych, szkła oraz papieru/tektury (uwaga: gmina za pośrednictwem operatora zapewni tylko pojemniki na odpady zmieszane i bio) lub o prowadzeniu selektywnej zbiórki w workach (uwaga: stosowanie worków dopuszczalne jest tylko w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej oraz w budynkach, gdzie liczba lokali nie przekracza 4; worki do selektywnej zbiórki winny być odpowiednio kolorystycznie oznaczone, tj. niebieskie z przeznaczeniem na papier/tekturę, żółte na plastik/metal/opakowania wielomateriałowe, zielone na szkło; worki do selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości zobowiązany jest nabywać we własnym zakresie).

W przypadku nieujęcia w harmonogramach nieruchomości, w której prowadzona będzie selektywna zbiórka w systemie indywidualnym, właściciele tych nieruchomości proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Biura Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pisemnie, mejlowo lub telefonicznie.

 

 
PLIKI DO POBRANIA:

 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i BIO

Uproszczony harmonogram odbioru papieru, szkła i tworzyw sztucznych
ZBIERANYCH W SYSTEMIE INDYWIDUALNYM
  • WYKAZ ULIC Z PODZIAŁEM NA UMOWNE DZIELNICE STANOWI ZAŁĄCZNIK
    DO NINIEJSZEGO HARMONOGRAMU